Pčelarstvo Tonda http://www.pcelinjaktonda.com/ Pčelarska radnja Tonda nudi kompletan program za pčelarstvo kao što su: košnic različitih tipova, delove košnica, ramove, satne osnove svih dimenzija, centrifuge, zaštitna odela, hranu i lekove za pčele. rs Pčelinji proizvodi http://www.pcelinjaktonda.com/o/poljoprivredni-proizvodi/pcelinji-proizvodi/38731

Bagremov, livadski, Lipov, suncokretov,med od uljane repice...polen, propolis, matični mleč.. pčelarska radnja " tonda"

Pčelarska oprema http://www.pcelinjaktonda.com/o/oprema-i-dijelovi/pcelarska-oprema/38732

Sve vrste košnica, delovi za košnice, ramova, satne osnove svih dimenzija, centrifuge, zaštitna odela, lekovi i hrana za pčele...

Pčelarska radnja "Tonda"

Puškinova 22

Sremska Mitrovica